Catalogo M31-G Catalogo Battistini Catalogo Vetesnik AR (1950) Dec (1950 Magn.
23          
32          
35   19      
39 1        
43 2        
50 4        
60 8 224      
62 10 37      
64 12 301 00h40m30s 4122' 15.1